Familiewapen van Lennep ©verKennemerland Ree

Geschiedenis

Het Huis
Het Park
Beheer
Bezichtiging
Nieuws
Adres/Contact

Foto's

'Als tuinman moet je bezeten zijn van het werk, hŤ'

Jan Freriks, specialist in het opkweken van leifruitbomen
in de film 'Portret van een tuin'

De tuinbaas...

Continuïteit is het sleutelwoord wanneer het beheer ter sprake komt. Veranderingen in het beheer hebben pas na verloop van jaren hun zichtbare invloed op de flora en fauna. Vandaar dat een jarenlange verbintenis met de tuinbaas een vereiste is. Tuinbaas Gerrit van de Kolk vierde in 1856 zijn 50-jarige jubileum als tuinbaas van het Huis te Manpad. Zijn opvolger Cornelis de Wilde kwam als vijftienjarige in 1847 in dienst en heeft er 65 jaar gewerkt.

...werd beheerder

Bas van der Hengst nam in 2017 de functie van tuinbaas/beheerder van zijn vader over. Fred van der Hengst was sinds 1970 in dienst van het Manpad en was dertig jaar de tuinbaas. Hij is nu nog als adviseur actief betrokken bij 'zijn' Manpad.
Kon de tuinbaas in vroeger tijden over vele tuinlieden beschikken, tegenwoordig wordt het werk gedeeltelijk uitbesteed danwel met behulp van vrijwilligers gedaan.

Natuurwaarde

Naast de zorg voor de gebouwen betreft het beheer voornamelijk de natuurwaarde van het landgoed. Regelmatig vinden er inventarisaties plaats die de rijkdom van het Huis te Manpad op het gebied van flora en fauna bevestigen.

Biotopen

De natuurwaarde is groot door het verschil aan biotopen: van droog (strandwal) naar vochtig (strandvlakte), en van zandig naar venig. Ieder biotoop vereist een specifiek beheer. Zie ook de geologische kaart.

Rustgebied

Door de geringe recreatiedruk is het Manpad een aantrekkelijk rustgebied voor vele vogels en zoogdieren. Naast diverse zangvogels broeden de bosuil, havik en ijsvogel op de buitenplaats. Regelmatig wordt een vos, en recent incidenteel de boommarter gesignaleerd. Naast de haas voelt ook het ree zich er thuis, bijna elk jaar wordt er een kalf geboren.

Specifieke kenmerken

Het bos, de lanen, waterpartijen, grasvelden en de moestuin annex boomgaard met zijn kassen en het lei-fruit, hebben ieder hun eigen kenmerk en moeten als zodanig worden onderhouden. En af en toe moet er flink en rigoreus worden ingegrepen.

Liefde voor het Huis te Manpad is een essentiŽle voorwaarde om op deze buitenplaats te kunnen werken.

Meer lezen...
'Onkruid komt hier niet voor' (pdf)
40-jarig jubileum Fred van der Hengst (pdf)
trailer: 'Portret van een tuin' (youtube)

slangenmuur Perenbloesem Peren
 

twitter ©verKennemerland.nl